Train deep learning PyTorch-modellen (SDK v2) - Azure Machine Learning (2023)

 • Artikel
 • 14 minuten om te lezen

GELDT VOOR:Train deep learning PyTorch models (SDK v2) - Azure Machine Learning (1) Python-SDK azure-ai-mlv2 (huidig)

 • v1
 • v2 (huidige versie)

In dit artikel leert u hoe u eenPyTorchmodel met behulp van de Azure Machine Learning Python SDK v2.

U gebruikt de voorbeeldscripts in dit artikel om kip- en kalkoenafbeeldingen te classificeren om een ​​deep learning neuraal netwerk (DNN) op te bouwen op basis vanPyTorch's zelfstudie over overdrachtsleren. Overdrachtsleren is een techniek die kennis die is opgedaan bij het oplossen van het ene probleem toepast op een ander maar gerelateerd probleem. Leren via overdracht verkort het trainingsproces doordat er minder gegevens, tijd en computerbronnen nodig zijn dan wanneer u helemaal opnieuw traint. Voor meer informatie over overdrachtsleren, zie dediep leren versus machinaal lerenartikel.

Of u nu een deep learning PyTorch-model vanaf het begin traint of een bestaand model naar de cloud brengt, u kunt Azure Machine Learning gebruiken om open-source trainingstaken uit te schalen met behulp van elastische cloudcomputingbronnen. U kunt modellen op productieniveau bouwen, implementeren, versieren en bewaken met Azure Machine Learning.

Vereisten

Om te profiteren van dit artikel, moet u:

 • Toegang tot een Azure-abonnement. Als je er nog geen hebt,Maak een gratis account.
 • Voer de code in dit artikel uit met behulp van een Azure Machine Learning-rekeninstantie of uw eigen Jupyter-notebook.
  • Azure Machine Learning-rekeninstantie: geen downloads of installatie nodig
   • Voltooi deQuickstart: Aan de slag met Azure Machine Learningom een ​​speciale notebookserver te maken die vooraf is geladen met de SDK en de voorbeeldrepository.
   • Zoek in de deep learning-map met voorbeelden op de notebookserver een voltooid en uitgebreid notebook door naar deze map te navigeren:v2 > sdk > python > jobs > single-step > pytorch > train-hyperparameter-tune-deploy-with-pytorch.
  • Uw Jupyter-notebookserver

U kunt ook een voltooid vindenJupyter Notebook-versievan deze handleiding op de GitHub-voorbeeldpagina.

Voordat u de code in dit artikel kunt uitvoeren om een ​​GPU-cluster te maken, moet u dit doeneen quotumverhoging aanvragenvoor je werkruimte.

Stel de baan in

In deze sectie wordt de taak voor training ingesteld door de vereiste Python-pakketten te laden, verbinding te maken met een werkruimte, een rekenresource te maken om een ​​opdrachttaak uit te voeren en een omgeving te maken om de taak uit te voeren.

Maak verbinding met de werkruimte

Eerst moet u verbinding maken met uw Azure Machine Learning-werkruimte. DeAzure Machine Learning-werkruimteis de bron op het hoogste niveau voor de service. Het biedt u een gecentraliseerde plek om te werken met alle artefacten die u maakt wanneer u Azure Machine Learning gebruikt.

We gebruikenDefaultAzureCredentialom toegang te krijgen tot de werkruimte. Deze referentie moet in staat zijn om de meeste Azure SDK-authenticatiescenario's te verwerken.

AlsDefaultAzureCredentialwerkt niet voor jou, zie jeazure-identiteitsreferentiedocumentatieofStel authenticatie invoor meer beschikbare referenties.

# Omgaan met de werkruimte van azure.ai.ml import MLClient# Authenticatiepakket van azure.identity import DefaultAzureCredentialcredential = DefaultAzureCredential()

Als u liever een browser gebruikt om u aan te melden en te verifiëren, moet u de volgende code verwijderen en in plaats daarvan gebruiken.

# Ga naar de werkruimte# van azure.ai.ml import MLClient# Authenticatiepakket# van azure.identity import InteractiveBrowserCredential# credential = InteractiveBrowserCredential()

Krijg vervolgens toegang tot de werkruimte door uw abonnements-ID, de naam van de resourcegroep en de naam van de werkruimte op te geven. Om deze parameters te vinden:

 1. Zoek naar de naam van uw werkruimte in de rechterbovenhoek van de werkbalk van Azure Machine Learning Studio.
 2. Selecteer de naam van uw werkruimte om uw resourcegroep en abonnements-ID weer te geven.
 3. Kopieer de waarden voor Resourcegroep en Abonnements-ID in de code.
# Verkrijg een ingang naar de workspaceml_client = MLClient(credential=credential, subscription_id="", resource_group_name="", workspace_name="",)

Het resultaat van het uitvoeren van dit script is een werkruimtehandle die u zult gebruiken om andere bronnen en taken te beheren.

Opmerking

 • CreërenMLClientverbindt de client niet met de werkruimte. De initialisatie van de client is lui en wacht op de eerste keer dat hij moet bellen. In dit artikel gebeurt dit tijdens het maken van berekeningen.

Maak een rekenresource om de taak uit te voeren

Azure Machine Learning heeft een rekenresource nodig om een ​​taak uit te voeren. Deze resource kan een machine met één of meerdere knooppunten zijn met Linux of Windows OS, of een specifieke compute-fabric zoals Spark.

In het volgende voorbeeldscript richten we een Linuxreken cluster. Je kan de ... zienAzure Machine Learning-prijzenpagina voor de volledige lijst met VM-grootten en prijzen. Aangezien we voor dit voorbeeld een GPU-cluster nodig hebben, kiezen we eenSTANDAARD_NC6model en maak een Azure Machine Learning Compute.

from azure.ai.ml.entities import AmlComputegpu_compute_taget = "gpu-cluster"try: # laten we kijken of het rekendoel al bestaat gpu_cluster = ml_client.compute.get(gpu_compute_taget) print( f"Je hebt al een cluster met de naam {gpu_compute_taget} , we zullen het hergebruiken zoals het is." )behalve Uitzondering: print("Een nieuw gpu-rekendoel maken...") # Laten we het Azure ML-rekenobject maken met de bedoelde parameters gpu_cluster = AmlCompute( # Naam toegewezen aan de rekeneenheid cluster name="gpu-cluster", # Azure ML Compute is de on-demand VM-service type="amlcompute", # VM Family size="STANDARD_NC6", # Minimale actieve knooppunten wanneer er geen taak wordt uitgevoerd min_instances=0, # Knooppunten in cluster max_instances=4, # Hoeveel seconden zal het knooppunt draaien nadat de taak is beëindigd idle_time_before_scale_down=180, # Dedicated of LowPriority. Dit laatste is goedkoper, maar er is een kans dat de taak wordt beëindigd tier="Dedicated", ) # Nu, we geven het object door aan de create_or_update-methode van MLClient gpu_cluster = ml_client.begin_create_or_update(gpu_cluster).result()print( f"AMLCompute met de naam {gpu_cluster.name} is gemaakt, de rekengrootte is {gpu_cluster.size}")

Creëer een werkomgeving

Om een ​​Azure Machine Learning-taak uit te voeren, hebt u een omgeving nodig. Een Azure Machine Learningomgevingomvat de afhankelijkheden (zoals softwareruntime en bibliotheken) die nodig zijn om uw machine learning-trainingsscript uit te voeren op uw rekenresource. Deze omgeving is vergelijkbaar met een Python-omgeving op uw lokale computer.

Met Azure Machine Learning kunt u een samengestelde (of kant-en-klare) omgeving gebruiken of een aangepaste omgeving maken met behulp van een Docker-image of een Conda-configuratie. In dit artikel hergebruikt u de samengestelde Azure Machine Learning-omgevingAzureML-pytorch-1.9-ubuntu18.04-py37-cuda11-gpu. U gebruikt de nieuwste versie van deze omgeving met behulp van de@laatsterichtlijn.

curated_env_name = "AzureML-pytorch-1.9-ubuntu18.04-py37-cuda11-gpu@latest"

Configureer en verzend uw trainingstaak

In dit gedeelte beginnen we met de introductie van de gegevens voor training. Vervolgens bespreken we hoe u een trainingstaak kunt uitvoeren met behulp van een door ons verstrekt trainingsscript. U leert de trainingstaak te bouwen door de opdracht te configureren voor het uitvoeren van het trainingsscript. Vervolgens dient u de trainingstaak in om uit te voeren in Azure Machine Learning.

Haal de trainingsgegevens op

U gebruikt gegevens die zijn opgeslagen op een openbare blob als eenZip bestand. Deze dataset bestaat uit ongeveer 120 trainingsbeelden elk voor twee klassen (kalkoenen en kippen), met 100 validatiebeelden voor elke klasse. De afbeeldingen zijn een subset van deOpen Afbeeldingen v5-gegevensset. We downloaden en extraheren de dataset als onderdeel van ons trainingsscriptpytorch_train.py.

Bereid het trainingsscript voor

In dit artikel hebben we het trainingsscript gegevenpytorch_train.py. In de praktijk zou u in staat moeten zijn om elk aangepast trainingsscript ongewijzigd te gebruiken en uit te voeren met Azure Machine Learning zonder dat u uw code hoeft te wijzigen.

Het meegeleverde trainingsscript downloadt de gegevens, traint een model en registreert het model.

Bouw de trainingsbaan

Nu u over alle activa beschikt die nodig zijn om uw taak uit te voeren, is het tijd om deze te bouwen met behulp van de Azure Machine Learning Python SDK v2. Voor dit voorbeeld maken we eencommando.

Een Azure Machine Learningcommandois een bron die alle details specificeert die nodig zijn om uw trainingscode in de cloud uit te voeren. Deze details omvatten de invoer en uitvoer, het type hardware dat moet worden gebruikt, de software die moet worden geïnstalleerd en het uitvoeren van uw code. Decommandobevat informatie om een ​​enkele opdracht uit te voeren.

Configureer de opdracht

U gebruikt het algemene doelcommandoom het trainingsscript uit te voeren en uw gewenste taken uit te voeren. Maak eenCommandobezwaar maken om de configuratiedetails van uw trainingstaak op te geven.

from azure.ai.ml import commandfrom azure.ai.ml import Inputjob = command( inputs=dict( num_epochs=30, learning_rate=0.001, momentum=0.9, output_dir="./outputs" ), compute=gpu_compute_taget, environment=curated_env_name , code="./src/", # locatie van broncode command="python pytorch_train.py --num_epochs ${{inputs.num_epochs}} --output_dir ${{inputs.output_dir}}", experiment_name="pytorch -birds", display_name="pytorch-birds-image",)
 • De invoer voor deze opdracht omvat het aantal tijdperken, leersnelheid, momentum en uitvoerdirectory.
 • Voor de parameterwaarden:
  • het rekencluster leverengpu_compute_target = "gpu-cluster"die u hebt gemaakt om deze opdracht uit te voeren;
  • zorgen voor de samengestelde omgevingAzureML-pytorch-1.9-ubuntu18.04-py37-cuda11-gpudie u eerder hebt geïnitialiseerd;
  • configureer de opdrachtregelactie zelf - in dit geval is de opdrachtpython pytorch_train.py. U hebt toegang tot de in- en uitgangen in het commando via de${{ ... }}notatie; En
  • configureer metadata zoals de weergavenaam en experimentnaam; waar een experiment een container is voor alle iteraties die men op een bepaald project doet. Alle taken die onder dezelfde experimentnaam zijn ingediend, worden naast elkaar weergegeven in Azure Machine Learning Studio.

Geef de baan op

Het is nu tijd om de taak in te dienen voor uitvoering in Azure Machine Learning. Deze keer gebruik jecreate_or_updateopml_client.jobs.

ml_client.jobs.create_or_update(taak)

Na voltooiing registreert de taak een model in uw werkruimte (als resultaat van training) en voert een koppeling uit voor het bekijken van de taak in Azure Machine Learning Studio.

Waarschuwing

Azure Machine Learning voert trainingsscripts uit door de volledige bronmap te kopiëren. Als je gevoelige gegevens hebt die je niet wilt uploaden, gebruik dan een.ignore-bestandof neem het niet op in de bronmap.

Wat gebeurt er tijdens de uitvoering van de taak

Terwijl de taak wordt uitgevoerd, doorloopt deze de volgende fasen:

 • voorbereidingen treffen: Er wordt een docker-image gemaakt volgens de gedefinieerde omgeving. De afbeelding wordt geüpload naar het containerregister van de werkruimte en in de cache opgeslagen voor latere uitvoeringen. Logboeken worden ook naar de taakgeschiedenis gestreamd en kunnen worden bekeken om de voortgang te volgen. Als er een gecureerde omgeving is opgegeven, wordt de in de cache opgeslagen afbeelding gebruikt die de gecureerde omgeving ondersteunt.

 • Schalen: Het cluster probeert op te schalen als er meer knooppunten nodig zijn om de uitvoering uit te voeren dan momenteel beschikbaar zijn.

 • Rennen: Alle scripts in de scriptmapsrcworden geüpload naar het rekendoel, gegevensarchieven worden aangekoppeld of gekopieerd en het script wordt uitgevoerd. Uitgangen vanstoeren de./logboekenmap worden naar de taakgeschiedenis gestreamd en kunnen worden gebruikt om de taak te controleren.

Modelhyperparameters afstemmen

U hebt het model getraind met één set parameters. Laten we nu kijken of u de nauwkeurigheid van uw model verder kunt verbeteren. U kunt de hyperparameters van uw model afstemmen en optimaliseren met behulp van Azure Machine Learningvegenmogelijkheden.

Om de hyperparameters van het model af te stemmen, definieert u de parameterruimte waarin moet worden gezocht tijdens de training. U doet dit door enkele van de parameters die aan de trainingstaak zijn doorgegeven, te vervangen door speciale invoer van deazure.ml.sweeppakket.

Aangezien het trainingsscript een leersnelheidsschema gebruikt om de leersnelheid om de verschillende tijdvakken te verlagen, kunt u de initiële leersnelheid en de momentumparameters afstemmen.

van azure.ai.ml.sweep import Uniform# zullen we de eerder gemaakte command_job hergebruiken. we noemen het een functie zodat we input kunnen toepassenjob_for_sweep = job(learning_rate=Uniform(min_value=0.0005, max_value=0.005), momentum=Uniform(min_value=0.9, max_value=0.99),)

Vervolgens configureert u sweep op de opdrachttaak, met behulp van enkele sweep-specifieke parameters, zoals de primaire metriek die moet worden bekeken en het bemonsteringsalgoritme dat moet worden gebruikt.

In de volgende code gebruiken we willekeurige steekproeven om verschillende configuratiesets van hyperparameters te proberen in een poging onze primaire metriek te maximaliseren,best_val_acc.

We definiëren ook een beleid voor vroegtijdige beëindiging, deBandit-beleid, om slecht presterende runs voortijdig te beëindigenBandit-beleidbeëindigt elke run die niet binnen de slappe factor van onze primaire evaluatiestatistiek valt. U past dit beleid elke periode toe (sinds we onzebest_val_accmetrisch elk tijdperk enevaluatie_interval=1). Merk op dat we de eerste beleidsevaluatie zullen uitstellen tot na de eerste 10 tijdperken (vertraging_evaluatie=10).

van azure.ai.ml.sweep import BanditPolicysweep_job = job_for_sweep.sweep( compute="gpu-cluster", sampling_algorithm="random", primary_metric="best_val_acc", goal="Maximize", max_total_trials=8, max_concurrent_trials=4, early_termination_policy =BanditPolicy( slap_factor=0.15, evaluatie_interval=1, vertraging_evaluatie=10 ),)

Nu kunt u deze taak indienen zoals voorheen. Deze keer voer je een veegopdracht uit die je treinbaan veegt.

geretourneerd_sweep_job = ml_client.create_or_update(sweep_job)# stream de uitvoer en wacht tot de taak is voltooidml_client.jobs.stream(returned_sweep_job.name)# ververs de laatste status van de taak na het streamenreturned_sweep_job = ml_client.jobs.get(name=returned_sweep_job.name )

U kunt de opdracht volgen door gebruik te maken van de studio-gebruikersinterfacelink die tijdens de uitvoering van de opdracht wordt gepresenteerd.

Vind het beste model

Zodra alle runs zijn voltooid, kunt u de run vinden die het model met de hoogste nauwkeurigheid heeft geproduceerd.

from azure.ai.ml.entities import Modelif geretourneerd_sweep_job.status == "Voltooid": # Laten we eerst de run ophalen die ons het beste resultaat opleverde best_run = geretourneerd_sweep_job.properties["best_child_run_id"] # laten we het model van deze run halen model = Model( # het script slaat het model op als "outputs" path="azureml://jobs/{}/outputs/artifacts/paths/outputs/".format(best_run), name="run-model-example" , description="Model gemaakt van run.", type="custom_model", )else: print( "Sweep job status: {}. Wacht tot het voltooid is".format( geretourneerd_sweep_job.status ) )

Implementeer het model als een online eindpunt

U kunt uw model nu implementeren als eenonline eindpunt-dat wil zeggen, als een webservice in de Azure-cloud.

Om een ​​machine learning-service te implementeren, hebt u doorgaans het volgende nodig:

 • De modelactiva die u wilt implementeren. Deze activa omvatten het bestand van het model en de metagegevens die u al hebt geregistreerd in uw trainingstaak.
 • Sommige code om als een service uit te voeren. De code voert het model uit op een bepaald invoerverzoek (een invoerscript). Dit invoerscript ontvangt gegevens die zijn ingediend bij een geïmplementeerde webservice en geeft deze door aan het model. Nadat het model de gegevens heeft verwerkt, retourneert het script het antwoord van het model naar de client. Het script is specifiek voor uw model en moet de gegevens begrijpen die het model verwacht en retourneert. Wanneer u een MLFlow-model gebruikt, maakt Azure Machine Learning dit script automatisch voor u.

Zie voor meer informatie over implementatieImplementeer en scoor een machine learning-model met een beheerd online eindpunt met behulp van Python SDK v2.

Maak een nieuw online eindpunt

Als eerste stap bij het implementeren van uw model moet u uw online eindpunt maken. De eindpuntnaam moet uniek zijn in de gehele Azure-regio. Voor dit artikel maakt u een unieke naam met behulp van een Universally Unique Identifier (UUID).

import uuid# Een unieke naam maken voor het endpointonline_endpoint_name = "aci-birds-endpoint-" + str(uuid.uuid4())[:8]
from azure.ai.ml.entities import ManagedOnlineEndpoint# maak een online endpointendpoint = ManagedOnlineEndpoint( name=online_endpoint_name, description="Classificeer kalkoenen/kippen met behulp van transfer learning met PyTorch", auth_mode="key", tags={"data": " birds", "method": "transfer learning", "framework": "pytorch"},)endpoint = ml_client.begin_create_or_update(endpoint).result()print(f"Endpoint {endpoint.name} inrichtingsstatus: {endpoint. provisioning_state}")

Nadat u het eindpunt hebt gemaakt, kunt u het als volgt ophalen:

endpoint = ml_client.online_endpoints.get(name=online_endpoint_name)print( f'Endpint "{endpoint.name}" met inrichtingsstatus "{endpoint.provisioning_state}" wordt opgehaald')

Implementeer het model naar het eindpunt

Nadat u het eindpunt hebt gemaakt, kunt u het model implementeren met het invoerscript. Een eindpunt kan meerdere implementaties hebben. Met behulp van regels kan het eindpunt vervolgens verkeer naar deze implementaties leiden.

In de volgende code maakt u één implementatie die 100% van het inkomende verkeer afhandelt. We hebben een willekeurige kleurnaam opgegeven (aci-blauw) voor de inzet. U kunt ook een andere naam gebruiken, zoalsaci-groenofzuur-roodvoor de implementatie. De code om het model op het eindpunt te implementeren doet het volgende:

 • implementeert de beste versie van het model dat u eerder hebt geregistreerd;
 • scoort het model met behulp van descoren.pybestand; En
 • gebruikt de beheerde omgeving (die u eerder hebt opgegeven) om gevolgtrekkingen uit te voeren.
from azure.ai.ml.entities import ( ManagedOnlineDeployment, Model, Environment, CodeConfiguration,)online_deployment_name = "aci-blue"# maak een online deployment.blue_deployment = ManagedOnlineDeployment( name=online_deployment_name, endpoint_name=online_endpoint_name, model=model, environment= curated_env_name, code_configuration=CodeConfiguration(code="./score/", scoring_script="score.py"), instance_type="Standard_NC6s_v3", instance_count=1,)blue_deployment = ml_client.begin_create_or_update(blue_deployment).result()

Opmerking

Houd er rekening mee dat het even duurt voordat deze implementatie is voltooid.

Test het geïmplementeerde model

Nu u het model naar het eindpunt hebt geïmplementeerd, kunt u de uitvoer van het geïmplementeerde model voorspellen met behulp van deaanroepenmethode op het eindpunt.

Laten we een voorbeeldafbeelding gebruiken voor voorspelling om het eindpunt te testen. Laten we eerst de afbeelding weergeven.

# install pillow als PIL niet kan importeren%pip install pillowimport jsonfrom PIL import Imageimport matplotlib.pyplot as plt%matplotlib inlineplt.imshow(Image.open("test_img.jpg"))

Maak een functie om de afbeelding op te maken en de grootte ervan te wijzigen.

# install torch en torchvision indien nodig%pip install torch%pip install torchvisionimport torchfrom torchvision import transformsdef preprocess(image_file): """Preprocess the input image.""" data_transforms = transforms.Compose( [ transforms.Resize(256), transforms .CenterCrop(224), transforms.ToTensor(), transforms.Normalize([0.485, 0.456, 0.406], [0.229, 0.224, 0.225]), ] ) image = Image.open(image_file) image = data_transforms(image). float() image = torch.tensor(image) image = image.unsqueeze(0) return image.numpy()

Formatteer de afbeelding en converteer deze naar een JSON-bestand.

image_data = preprocess("test_img.jpg")input_data = json.dumps({"data": image_data.tolist()})met open("request.json", "w") als outfile: outfile.write(input_data)

Vervolgens kun je met deze JSON het endpoint aanroepen en het resultaat printen.

# test de blauwe deploymentresult = ml_client.online_endpoints.invoke( endpoint_name=online_endpoint_name, request_file="request.json", deployment_name=online_deployment_name,)print(result)

Middelen opschonen

Als u het eind punt niet gaat gebruiken, verwijdert u het om het gebruik van de resource te stoppen. Zorg ervoor dat geen andere implementaties het eindpunt gebruiken voordat u het verwijdert.

ml_client.online_endpoints.begin_delete(name=online_endpoint_name)

Opmerking

Verwacht dat deze opruiming wat tijd kost om te voltooien.

Volgende stappen

In dit artikel hebt u een neuraal netwerk voor diep leren getraind en geregistreerd met behulp van PyTorch op Azure Machine Learning. U hebt het model ook geïmplementeerd op een online eindpunt. Zie deze andere artikelen voor meer informatie over Azure Machine Learning.

 • Volg hardloopstatistieken tijdens de training
 • Stem hyperparameters af
 • Referentiearchitectuur voor gedistribueerde deep learning-training in Azure

FAQs

How do you train PyTorch model on Azure? ›

Set up the job
 1. Connect to the workspace. First, you'll need to connect to your Azure Machine Learning workspace. ...
 2. Create a compute resource to run the job. ...
 3. Create a job environment. ...
 4. Obtain the training data. ...
 5. Prepare the training script. ...
 6. Build the training job. ...
 7. Submit the job. ...
 8. What happens during job execution.
Apr 3, 2023

How do you train deep learning model in Azure? ›

The steps are:
 1. Get a handle to your Azure Machine Learning workspace.
 2. Create your compute resource and job environment.
 3. Create your training script.
 4. Create and run your command job to run the training script on the compute resource, configured with the appropriate job environment and the data source.
Apr 20, 2023

Can you train ML model in Azure? ›

Azure Machine Learning Models In Production. Machine Learning is the process of training a machine with specific data to make inferences. We can deploy Machine Learning models on the cloud (like Azure) and integrate ML models with various cloud resources for a better product.

How do you train a deep learning model with PyTorch? ›

If you discover a better approach, let me know in the comments below.
 1. Step 1: Prepare the Data. The first step is to load and prepare your data. ...
 2. Step 2: Define the Model. The next step is to define a model. ...
 3. Step 3: Train the Model. ...
 4. Step 4: Evaluate the model. ...
 5. Step 5: Make predictions.
Apr 25, 2023

Does Azure ML support PyTorch? ›

"We use Azure Machine Learning and PyTorch in our new framework to develop and move AI models into production faster, in a repeatable process that allows data scientists to work both on-premises and in Azure."

Does Azure support PyTorch? ›

Azure offers a preferred platform for PyTorch, a popular machine learning framework used for deep learning models.

How do I deploy machine learning models in Azure? ›

The steps you'll take are:
 1. Register your model.
 2. Create an endpoint and a first deployment.
 3. Deploy a trial run.
 4. Manually send test data to the deployment.
 5. Get details of the deployment.
 6. Create a second deployment.
 7. Manually scale the second deployment.
 8. Update allocation of production traffic between both deployments.
Apr 20, 2023

What is Azure ML SDK? ›

The Azure Machine Learning SDK for Python is used by data scientists and AI developers to build and run machine learning workflows upon the Azure Machine Learning service. You can interact with the service in any Python environment, including Jupyter Notebooks or your favorite Python IDE.

Is Azure ML easy to learn? ›

What do you like best about Azure Machine Learning? It is designed to be easy to use, even for beginners. The drag-and-drop interface makes it easy to create and configure machine learning models, and the built-in tools provide everything you need to train, test, and deploy your models.

Is Azure good for ML? ›

Azure Machine Learning empowers data scientists and developers to build, deploy, and manage high-quality models faster and with confidence.

Is Azure good for machine learning? ›

If you have a lot of data to train your ML model, Microsoft Azure's Machine Learning API can help you accelerate the process. The ML API provides powerful tools to do ML that can help you build intelligent applications and gain insights from your data.

Is PyTorch machine learning or deep learning? ›

PyTorch is a relatively new deep learning framework based on Torch. Developed by Facebook's AI research group and open-sourced on GitHub in 2017, it's used for natural language processing applications.

How hard is PyTorch to learn? ›

PyTorch is constructed in a way that is intuitive to understand and easy to develop machine learning projects. Easier to Learn: PyTorch is relatively easier to learn than other deep learning frameworks, as its syntax is similar to conventional programming languages like Python.

Can I use PyTorch for machine learning? ›

PyTorch is an open source machine learning (ML) framework based on the Python programming language and the Torch library. Torch is an open source ML library used for creating deep neural networks and is written in the Lua scripting language. It's one of the preferred platforms for deep learning research.

How do I use PyTorch on Azure? ›

Consume the API from a web app.
 1. Prerequisites. ...
 2. Clone the tutorial repository. ...
 3. Create and activate a Python virtual environment. ...
 4. Create a local functions project. ...
 5. Run the function locally. ...
 6. Import the PyTorch model and add helper code. ...
 7. Update the function to run predictions. ...
 8. Clean up resources.

What version of Python for Azure AI ML? ›

Python 3.7 or later is required to use this package. You must have an Azure subscription.

What version of Python does Azure ML use? ›

Prerequisites. Python installed version 3.7 or later. For azureml-automl packages, use only version 3.7 or 3.8.

Which IDE is best for PyTorch? ›

In general, we recommend the use of an IDE such as visual studio code or PyCharm. Whereas VS Code provides syntax highlighting and autocompletion in a relatively lightweight editor PyCharm has lots of advanced features for working with remote clusters.

Does Tesla use PyTorch? ›

Tesla uses PyTorch for Autopilot, their self-driving technology. The company uses PyTorch to train networks to complete tasks for their computer vision applications, including object detection and depth modeling.

Does PyTorch require CUDA? ›

No CUDA/ROCm

To install PyTorch via Anaconda, and do not have a CUDA-capable or ROCm-capable system or do not require CUDA/ROCm (i.e. GPU support), in the above selector, choose OS: Linux, Package: Conda, Language: Python and Compute Platform: CPU.

How do you Train models in Azure cognitive services? ›

Under Select documents, select the documents you want to use to train the model, for example, sample-English-German and review the training cost associated with the selected number of sentences. Select Train now. Select Train to confirm. Notifications displays model training in progress, e.g., Submitting data state.

How do I deploy ML model on Azure DevOps? ›

Set up authentication with Azure and DevOps
 1. Create service principal.
 2. Set up Azure DevOps.
 3. Set up source repository with Azure DevOps.
 4. Run Azure infrastructure pipeline.
 5. Deploy ML model endpoint.
Feb 23, 2023

What two methods can you use to Train the custom model? ›

You can train either a custom template model (custom form) or a custom neural model (custom document).

How do I upload data to Azure machine learning? ›

There are two ways you can import data into the designer:
 1. Azure Machine Learning datasets - Register datasets in Azure Machine Learning to enable advanced features that help you manage your data.
 2. Import Data component - Use the Import Data component to directly access data from online data sources.
Jun 1, 2023

How do you create an environment in Azure machine learning? ›

To create an environment: Open your workspace in Azure Machine Learning studio. On the left side, select Environments. Select the Custom environments tab.

How do I import a dataset into Azure machine learning? ›

Upload your dataset to Azure Machine Learning
 1. Navigate to Azure Machine Learning studio.
 2. Under Assets in the left navigation, select Data. ...
 3. Give your data asset a name and optional description. ...
 4. For data source, select the "From local files" option to upload your dataset.
Mar 14, 2023

Which Python SDK v2 for Azure ML class should you use? ›

We recommend you to use CLI v2 if: You were a CLI v1 user. You want to use new features like - reusable components, managed inferencing. You don't want to use a Python SDK - CLI v2 allows you to use YAML with scripts in python, R, Java, Julia or C#

How to use Azure machine learning Python SDK? ›

The steps you'll take are:
 1. Set up a handle to your Azure Machine Learning workspace.
 2. Create your training script.
 3. Create a scalable compute resource, a compute cluster.
 4. Create and run a command job that will run the training script on the compute cluster, configured with the appropriate job environment.
Apr 20, 2023

What is difference between Azure Databricks and Azure ML? ›

Azure wins for those that just need to augment existing infrastructure and applications with ML functionality. Databricks wins for those favoring open-source technologies and who are looking for a broader data lake/data warehouse and data management platform.

Can I learn Azure in 7 days? ›

Azure services are divided into 13 categories and it takes one month to learn each category with spending a minimum of 4 hours per day. Azure Categories: Compute. Networking.

What is the salary of Microsoft Azure machine learning? ›

Azure Ai Engineer Salary. $87,000 is the 25th percentile. Salaries below this are outliers. $142,500 is the 75th percentile.

What are limitations of Azure ML? ›

Azure Storage has a limit of 250 storage accounts per region, per subscription. This limit includes both Standard and Premium storage accounts.

Which programming language is best for Azure? ›

Whether you choose to host your applications entirely in Azure or extend your on-premises applications with Azure services, Azure helps you create applications that are scalable, reliable, and maintainable. Azure supports the most popular programming languages in use today, including Python, JavaScript, Java, .

What languages does Azure ML use? ›

Azure Databricks

Use Python, R, Scala, and SQL code in web-based notebooks to query, visualize, and model data.

Do I need coding skills for Azure? ›

You do not need coding skills to use Microsoft Azure. The Microsoft Azure web portal provides all the functionality you need to manage your cloud infrastructure without previous coding experience.

Is learning Azure difficult? ›

The short answer is yes, Azure is easy to learn if you already know AWS for many reasons: Basic architecture concepts are the same across all the cloud vendors. Cloud native concepts (IaaS, PaaS, SaaS) are the same across all cloud vendors. Both Azure and AWS have a similar set of services and infrastructure.

Which cloud should I learn for machine learning? ›

Google Cloud

Google Cloud AutoML – This is used for training an AutoML machine learning model and its development.

Which VM is best in Azure? ›

Use memory optimized virtual machine sizes for the best performance of SQL Server workloads. The Edsv5 series, the M-, and the Mv2- series offer the optimal memory-to-vCore ratio required for OLTP workloads. The M series VMs offer the highest memory-to-vCore ratio in Azure.

What is difference between machine learning and deep learning? ›

Machine learning and deep learning are both types of AI. In short, machine learning is AI that can automatically adapt with minimal human interference. Deep learning is a subset of machine learning that uses artificial neural networks to mimic the learning process of the human brain.

Is PyTorch written in C++ or Python? ›

While the primary interface to PyTorch naturally is Python, this Python API sits atop a substantial C++ codebase providing foundational data structures and functionality such as tensors and automatic differentiation.

Which is faster TensorFlow or PyTorch? ›

In general, TensorFlow and PyTorch implementations show equal accuracy. However, the training time of TensorFlow is substantially higher, but the memory usage was lower. PyTorch allows quicker prototyping than TensorFlow, but TensorFlow may be a better option if custom features are needed in the neural network.

What is the salary of PyTorch developer? ›

₹90T - ₹1L (Employer Est.) Develop predictive models and machine learning algorithms to extract business insights.

Do you need a PhD to use PyTorch? ›

Anyone with an interest can learn PyTorch 2.0; it doesn't require a PhD or a powerful computer with a graphics processing unit.

How much does a PyTorch engineer earn? ›

The current average salary range for a Remote PyTorch Job is around $10.9k - $13.7k per month, while some companies offer salaries as high as $19.6k per month.

What is the disadvantage of PyTorch? ›

PyTorch cons

PyTorch has a low-level API that requires you to write more code and handle more details than Keras. PyTorch also has a weaker support for distributed and parallel computing, which can affect your scalability and efficiency.

How long does it take to learn PyTorch? ›

Depending upon your proficiency in Python and machine learning knowledge, it can take from one to three month for learning and mastering PyTorch.

Do I need to know Python to use PyTorch? ›

When it comes to using PyTorch I'd recommend starting with learning the basics of the Python programming language as well as object-oriented programming. Object-oriented programming provides a method of structuring programs in a way that the properties and behaviors are bundled into objects.

How do I deploy machine learning models on Azure? ›

Prerequisites
 1. To use Azure Machine Learning, you'll first need a workspace. ...
 2. Sign in to studio and select your workspace if it's not already open.
 3. Open or create a notebook in your workspace: ...
 4. View your VM quota and ensure you have enough quota available to create online deployments.
Apr 20, 2023

How do I deploy a machine learning model in Azure cloud? ›

Connect to Azure Machine Learning workspace
 1. Import the required libraries: Python Copy. ...
 2. Configure workspace details and get a handle to the workspace: To connect to a workspace, we need identifier parameters - a subscription, resource group and workspace name.
Jun 7, 2023

How do you deploy a machine learning model using Azure? ›

Workflow for deploying a model
 1. Register the model.
 2. Prepare an entry script.
 3. Prepare an inference configuration.
 4. Deploy the model locally to ensure everything works.
 5. Choose a compute target.
 6. Deploy the model to the cloud.
 7. Test the resulting web service.
Mar 1, 2023

How do I run a custom script in Azure VM? ›

Go to a VM in the Azure portal and select Run command from the left menu, under Operations. You see a list of the available commands to run on the VM. Choose a command to run. Some of the commands might have optional or required input parameters.

How do you deploy Machine Learning models as API? ›

Here are six steps you need to follow to deploy your machine learning model on Algorithmia.
 1. Step 1: Create an Account on Algorithmia. ...
 2. Step 2: Create a New Algorithm. ...
 3. Step 3: Upload the pre-trained Model & CountVectorizer to Algorithmia. ...
 4. Step 4: Add the source code. ...
 5. Step 5: Add Dependencies to Algorithmia.
Nov 17, 2020

How do I upload data to Azure Machine Learning? ›

There are two ways you can import data into the designer:
 1. Azure Machine Learning datasets - Register datasets in Azure Machine Learning to enable advanced features that help you manage your data.
 2. Import Data component - Use the Import Data component to directly access data from online data sources.
Jun 1, 2023

How will you register a ML model on Azureml? ›

Register your model as an asset in Machine Learning by using the CLI. Use the following tabs to select where your model is located. $schema: https://azuremlschemas.azureedge.net/latest/model.schema.json name: local-file-example path: mlflow-model/model. pkl description: Model created from local file.

How do I deploy a virtual machine in Azure? ›

If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.
 1. Sign in to Azure. Sign in to the Azure portal at https://portal.azure.com.
 2. Create virtual machine. Enter virtual machines in the search. ...
 3. Connect to virtual machine. ...
 4. Install web server. ...
 5. View the IIS welcome page. ...
 6. Clean up resources. ...
 7. Next steps.
Sep 1, 2022

What is the difference between Azure cognitive services and Azure Machine Learning service? ›

Generally, the audiences are different: Cognitive Services are for developers without machine-learning experience. Azure Machine Learning is tailored for data scientists.

How do you save a trained model in Azure ML? ›

"You can also download a local copy of the model by using the Run object. In the training script pytorch_train.py, a PyTorch save object persists the model to a local folder (local to the compute target). You can use the Run object to download a copy."

Which Azure tool allows one to create test train and deploy machine learning models? ›

Azure Machine Learning designer: use the designer to train and deploy machine learning models without writing any code. Drag and drop datasets and components to create ML pipelines.

Which tools have you used to deploy a machine learning model? ›

Cortex lets you deploy, manage, and scale machine learning models in production. It is an open-source, flexible, and multi-framework tool for model serving and monitoring. Cortex expands to Docker, Kubernetes, TensorFlow Serving, TorchServe, and other ML libraries.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 10/11/2023

Views: 5969

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.