Adobe illustrator cs6 tutorials voor beginners pdf gratis download gratis download.Adobe Illustrator (2023)

Zoeken naar:

[PDF] Adobe Illustrator Photoshop Basics.PDF Télécharger adobe illustrator cs6 tutorial pdf gratis download Gratis PDF |
Adobe illustrator cs6 tutorials for beginners pdf free download free download.Adobe Illustrator (1)

Adobe Illustrator CS6 Help en zelfstudies door Adobe Systems, Inc. - PDF Drive - Word lid of meld u aan

We zullen er alles aan doen om u te helpen! En jullie, beste surfers, wat hebben jullie nodig? Niveau: Beginners Gemaakt: februari 21, Grootte: Computer PDF gids u en stelt u in staat om te besparen op uw studies.

Download het bestand. Het is duidelijk en informatief! Bedankt voor het delen. Kantoor Computerprogrammering Webprogrammering Database 93 Besturingssysteem 68 Wiskunde 60 Grafisch 56 Overig 54 Netwerk 50 Computerbeveiliging 46 Computerarchitectuur 23 ontwerp en analyse .

Leren is nog nooit zo eenvoudig en gemakkelijk geweest. Het mooiste is dat onze lijst met computercursussen elke dag groeit. We weten dat deze handige tutorials voortdurend worden bijgewerkt en geüpgraded, dus we voegen zo snel mogelijk nieuwe cursussen en tutorials toe. Met deze illustrator cs6-tutorial krijg je dit belangrijke programma onder de knie en vergroot je je kansen om de baan te krijgen die je altijd al hebt gewild! Gratis tutorials illustrator cs6 - PDF. Adobe Illustrator CS6-zelfstudie.

Grootte: Als u een beginnende gebruiker van Adobe-producten bent, moet u er rekening mee houden dat u mogelijk niet alle tools hoeft te gebruiken. In deze zelfstudie worden alleen de basishulpmiddelen uitgebreid besproken. Figuur 3. Hulpmiddelen in Illustrator. Aan sommige tools in de toolbox zijn extra tools gekoppeld.

Deze tools hebben kleine grijze driehoekjes in de rechterhoek. Om de extra tools te bekijken, klikt u op een tool met een grijze driehoek in de hoek en houdt u deze ingedrukt. Figuur 4 Figuur 4. Extra tools in Illustrator. Als u sommige van de extra tools vaak moet gebruiken, kunt u de extra tools in hun eigen werkbalk afscheuren. Om extra gereedschappen af ​​te scheuren, doet u het volgende: 1.

Klik en houd vast op het gereedschap waarvoor u de aanvullende gereedschappen wilt zien. Terwijl u uw muisknop ingedrukt houdt, sleept u uw muis naar het einde van de tools naar de knop met de grijze driehoek. Laat de muisknop los om de extra gereedschappen en nieuwe werkbalk te maken Figuur 5. Figuur 5. Sub-werkbalk in Illustrator. Gereedschap Direct selecteren Selecteert de inhoud van een kader, zoals een geplaatste afbeelding; stelt u in staat rechtstreeks te werken met bewerkbare objecten, zoals paden, rechthoeken of tekst die is geconverteerd naar een tekstoverzicht.

Tool Groep selecteren Selecteert een groep punten in één keer, zoals de vier punten van een rechthoek. Toverstaf-gereedschap Selecteert alle objecten in een document met dezelfde of vergelijkbare vulkleur, lijndikte, lijnkleur, dekking of overvloeimodus. Lasso-tool Selecteert objecten, ankerpunten of padsegmenten door rond het object of een deel ervan te slepen. Pentool Maakt een lijn tussen twee ankerpunten die u maakt. Creëert rechte lijnen door simpelweg te klikken en los te laten om ankerpunten te maken.

Tool Ankerpunt toevoegen Voegt een punt toe aan een pad, wat een eenvoudige manier is om elk pad te wijzigen. Dit helpt om de ene vorm om te zetten in een andere. Ankerpunt verwijderen-tool Verwijdert punten van een pad zonder een breuk in het pad te veroorzaken.

De tool Richtingspunt converteren Verandert de besturingsgrepen rond een ankerpunt en hervormt de segmenten die door dat ankerpunt worden bestuurd. Tekstgereedschap Maakt aanpasbare en verplaatsbare tekstkaders waarin u tekst kunt typen. Type op een pad-tool Wordt gebruikt om op het pad van een object te typen. Lijngereedschap Maakt rechte lijnen. Ellips-tool Maakt ellipsvormen die tekst bevatten. Rechthoekgereedschap Maakt rechthoekige vormen die kleur of tekst bevatten. Veelhoekgereedschap Maakt veelhoekvormen die kleur of tekst bevatten.

Penseel Tekent een pad en past tegelijkertijd een penseelstreek toe. Potloodgereedschap Tekent open en gesloten paden alsof u met potlood op papier tekent. Het is vooral handig voor snel schetsen of het creëren van een handgetekende look. Vloeiend gereedschap Verwijdert overtollige hoeken uit een bestaand pad of een gedeelte van een pad.

Booggereedschap Maakt een gebogen lijnsegment of een gesloten, wigvormige vorm. Spiraalgereedschap Creëert een spiraalvormig object met een bepaalde straal en aantal winden. Rastergereedschap Maakt rechthoekige rasters van een opgegeven grootte met een opgegeven aantal scheidingslijnen. Tool Poolraster Maakt concentrische cirkels van een gespecificeerde grootte en een gespecificeerd aantal verdelers. Stergereedschap Maakt stervormige objecten met een bepaalde grootte en aantal punten.

Flare-tool Maakt flare-objecten met een helder centrum, een halo en stralen en ringen. Gebruik dit hulpmiddel om een ​​effect te creëren dat lijkt op lensflare in een foto.

Wisgereedschap Verwijdert een deel van een bestaand pad of lijn. U kunt deze tool gebruiken op paden, maar niet op tekst. Tool Draaien Verandert de oriëntatie of hoek van het object op de pagina.

Reflectiegereedschap Spiegelt het object over een onzichtbare as die u opgeeft. U kunt kopiëren terwijl u reflecteert om een ​​spiegelbeeld van een object te maken. Schaalgereedschap Schaalt een geselecteerd object door het ergens in het documentvenster te slepen. Hiermee schaalt u objecten ten opzichte van hun middelpunten, of ten opzichte van elk referentiepunt dat u ergens in het documentvenster maakt.

Schuintrekken Hiermee kantelt of trekt u een object scheef langs de horizontale as, en roteert u ook beide assen van het object. Hulpmiddel Vorm wijzigen Selecteert een of meer ankerpunten en secties van paden en past vervolgens de geselecteerde punten en paden globaal aan. Warp-tool Rekt objecten uit alsof ze van klei zijn gemaakt. Wanneer u met deze tool delen van een object sleept of trekt, worden de getrokken gebieden verzwakt. Plooigereedschap Laat een object leeglopen door controlepunten in de richting van de cursor te verplaatsen.

Bloat-tool Blaast een object op door controlepunten weg van de cursor te verplaatsen. Scallop-tool Voegt willekeurige, vloeiende, boogvormige details toe aan de omtrek van een object. Kristalliseren-tool Voegt willekeurige punt- en boogvormige details toe aan de omtrek van een object. Kreukelgereedschap Voegt willekeurige boog- en puntvormige details toe aan de omtrek van een object.

Vrije transformatietool Biedt een manier om elke transformatie uit te voeren, zoals roteren en schalen. Symbolenspray-tool Maakt een set symboolexemplaren of vergroot meer exemplaren van een bestaande set. Symboolverschuivingsgereedschap Hiermee verplaatst u symboolinstanties. Symbol Scrunch-tool Trekt symboolinstanties samen of uit elkaar. Gebruik deze tool om de dichtheidsverdeling van een symbolenset vorm te geven. Tool Symboolgrootte Vergroot of verkleint de grootte van symboolexemplaren in een bestaande symbolenset.

Symbol Spin-tool Oriënteert de symboolexemplaren in een set. Symboolexemplaren die zich in de buurt van de cursor bevinden, oriënteren zich in de richting van de beweging van de cursor. Symboolkleuring-tool Kleurt symboolexemplaren in door de tint in de richting van de tintkleur te veranderen, terwijl de oorspronkelijke helderheid behouden blijft.

Symbol Screener-tool Verhoogt of verlaagt de transparantie van de symboolexemplaren in een set. Tool Symboolstijl Past een grafische stijl toe op of verwijdert deze uit een symboolinstantie. Tool Kolomgrafiek Vergelijkt een of meer reeksen waarden door rechthoeken te gebruiken waarvan de lengte evenredig is met de waarden. Tool Gestapelde kolomgrafiek Is vergelijkbaar met een kolomgrafiek, maar stapelt de kolommen op elkaar in plaats van naast elkaar.

Dit grafiektype is handig om de relatie van delen tot het totaal weer te geven. Staafdiagram Is vergelijkbaar met een kolomdiagram, maar positioneert de rechthoeken horizontaal in plaats van verticaal. Gestapeld staafdiagram-gereedschap Stapelt de staven horizontaal in plaats van verticaal. Hulpmiddel Lijngrafiek Gebruikt punten om een ​​of meer reeksen waarden weer te geven, met een andere lijn die de punten in elke reeks verbindt. Dit type grafiek wordt vaak gebruikt om de trend van een of meer onderwerpen over een bepaalde periode weer te geven.

Het hulpmiddel Vlakgrafiek Is vergelijkbaar met een lijngrafiek, maar legt de nadruk op zowel totalen als veranderingen in waarden. Spreidingsgrafiek-tool Plot gegevenspunten als gepaarde sets coördinaten langs de X- en Y-as. Pie Graph-tool Maakt een cirkelvormige grafiek waarvan de wiggen de relatieve percentages van de vergeleken waarden vertegenwoordigen. Hulpmiddel Radargrafiek Vergelijkt reeksen waarden op bepaalde tijdstippen of in bepaalde categorieën, en wordt weergegeven in een cirkelvormig formaat. Verloopgereedschap Wijzigt de richting van een verloop, het beginpunt en eindpunt, en past een verloop toe op meerdere objecten.

Elk Illustrator CS6-document bevat minimaal één laag. Door meerdere lagen te maken, kunt u eenvoudig bepalen hoe uw illustraties worden afgedrukt, weergegeven en bewerkt. U zult het Lagen-palet Afbeelding 7 vaak gebruiken bij het maken van een document, dus het is cruciaal om te begrijpen wat het doet en hoe het te gebruiken. Het lagenpalet verkennen Afbeelding 7. Lagenpalet met twee lagen A. Vergrendelingspictogram C. Nieuwe sublaag maken E. Nieuwe laag maken F. Laag verwijderen Om een ​​object te selecteren, kiest u het selectiegereedschap in de gereedschapset en klikt u op het gewenste object selecteren.

Wanneer het object is geselecteerd, kunt u de eigenschappen ervan verplaatsen, transformeren en wijzigen. Sommige selecties kunnen gemakkelijker worden gemaakt door een selectiekader rond het object te maken. Ga als volgt te werk om een ​​selectiekader te maken: 1. Kies het selectiegereedschap in de werkbalk. Klik en sleep het selectiegereedschap over meerdere objecten om ze allemaal te selecteren.

Objecten dupliceren Ga als volgt te werk om objecten te dupliceren: 1. Selecteer het object dat u wilt dupliceren.

Zodra u loslaat, verschijnt er een duplicaat waar het object is verplaatst. Figuur 6. Duplicatie-objecten. Ga als volgt te werk om een ​​vorm te maken: 1. Selecteer het vormgereedschap dat overeenkomt met de vorm die u wilt maken. Klik en sleep op het kunstbord om de gewenste grootte en proportie van de vorm te creëren. Selecteer het vormgereedschap dat u wilt gebruiken en klik op het kunstbord. Dit opent een venster met de eigenschappen van je nieuwe vorm.

Hier kunt u een specifieke hoogte, breedte, aantal punten op een ster, enz. typen. Afbeelding 9. Wees ook niet boos als u uw vormen te groot of te klein maakt, u kunt ze altijd verkleinen. Figuur 8. Een nieuwe vorm geven zonder te verschuiven. Hervormen met shift. Net als andere objecten kan tekst worden geverfd, geschaald, geroteerd, enz. U kunt ook tekst om objecten heen wikkelen, een pad laten volgen, tekstmaskers maken, tekstbestanden in containers importeren en de vorm van individuele letters in een blok wijzigen. type.

Ga als volgt te werk om tekst aan een document toe te voegen: 1. Selecteer het gereedschap Tekst in de gereedschapset. Klik en sleep ergens op het kunstbord om een ​​selectiekader voor uw tekst te maken. Gebruik het tekenpalet om het lettertype, de letterkleur, de lettergrootte, enz. te kiezen.

Tekst om een ​​afbeelding heen laten lopen Om uw werk, bijvoorbeeld een brochure, er professioneel uit te laten zien, wilt u mogelijk tekstomloop gebruiken Figuurobjecten, waar u tekst omheen wilt laten lopen, moeten voor het type staan.

Om een ​​tekstterugloop te maken, doe je het volgende: 1. Selecteer het object waar je tekst omheen wilt laten lopen. De tekstterugloopopties instellen Afbeelding OPMERKING: U kunt wijzigen hoe dicht de tekst rond een afbeelding loopt nadat u deze hebt gemaakt door de verschuiving te wijzigen. Afbeelding Hoe lager de verschuiving, hoe dichter de omloop. Nadat uw tekstomloop is ingesteld, kunt u het object vrijelijk verplaatsen zonder uw omloopopties opnieuw in te stellen.

Figuur Tekstterugloop. Opties Figuur U kunt langs elk pad typen dat u maakt met de gereedschappen Potlood, Pen en zelfs Vorm. Ga als volgt te werk om langs een pad te typen: 1. Begin met het tekenen van een pad op het tekenbord Afbeelding Selecteer het gereedschap Padtype in de gereedschapset en klik ergens op het pad om uw tekst op die plek op het pad te laten beginnen.

Pas de positie van de tekst langs het pad aan door het selectiegereedschap op het begin, midden of einde van de teksthaak te plaatsen totdat er een pictogram met een kleine pijl verschijnt. Klik en sleep naar de gewenste positie. Als u klaar bent, kunt u de tekst verplaatsen met het gereedschap Selecteren. OPMERKING: Nadat u op een pad hebt getypt, heeft het pad geen lijn of vulling. Dit is typen op een pad! Typen langs een pad. Maak Pad om op te typen.

Om een ​​afbeelding in uw document te plaatsen, doet u het volgende: 1. Zorg ervoor dat de laag waarin u uw afbeelding wilt plaatsen is geselecteerd. OPMERKING: Geplaatste afbeeldingen worden toegevoegd aan de geselecteerde laag. Als u wilt dat het op een eigen laag staat, maakt u een nieuwe laag door op de knop Nieuwe laag te klikken onder aan het palet Lagen, weergegeven in Afbeelding 1 van het gedeelte Werken met lagen van de zelfstudie, selecteert u deze en plaatst u uw afbeelding.

Navigeer door de vervolgkeuzemenu's om het bestand te vinden dat u wilt invoegen. Selecteer het bestand en klik op OK. Nadat u het object hebt geplaatst, schakelt u over naar het gereedschap Selecteren om het object naar de exacte locatie te verplaatsen die u wilt. Als u één keer op uw afbeelding klikt, kunt u het formaat wijzigen met de grijpers - kleine zwarte vierkantjes rond de afbeelding.

Klik en sleep een grijper naar binnen of naar buiten om uw afbeelding naar wens uit te breiden of te verkleinen. Als u de oorspronkelijke verhoudingen van de afbeelding wilt behouden wanneer u het formaat wijzigt, houdt u de SHIFT-toets ingedrukt terwijl u het formaat wijzigt. Voordat u met objecten gaat werken, is het cruciaal om te begrijpen wat elk van de objecten is: Tekst - een blok tekst in een gedefinieerd tekstvak Afbeelding - een afbeeldingsbestand met een van de volgende extensies:.

Navigeer naar het gewenste bestand en klik op Plaatsen. De volgende secties bieden een uitgebreide uitleg over het aanpassen van afbeeldingen, afbeeldingen en tekst in uw document. Bij het maken van een poster of een brochure zult u hoogstwaarschijnlijk objecten op een georganiseerde manier uitlijnen; gidsen maken deze taak gemakkelijk. Om hulplijnen te gebruiken, moet u eerst de linialen zichtbaar maken op uw document.

Ga als volgt te werk om een ​​hulplijn te maken: 1. Klik en sleep met het selectiegereedschap de liniaal aan de rand van de pagina naar het tekengebied. Er verschijnt een blauwe selectiekaderlijn waar uw gids naartoe gaat.


- Adobe Illustrator CS6-zelfstudie - PDF Gratis download

Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met onze verzameling van tutorials door het gebruik van cookies. Bekijk ons ​​privacybeleid voor meer informatie over yutorials. Bladeren door Adobe illustrator cs6 tutorials voor beginners pdf gratis download gratis download. Onthoud mij op deze computer. Voer het e-mailadres in waarmee u zich heeft aangemeld en we sturen u een e-mail met een resetlink. Een account nodig? Klik hier om je aan te melden.

Gratis pdf downloaden. De complete beginnersgids voor Adobe Illustrator Ga aan de slag. Rizwan Chowdhury. Een korte samenvatting van dit artikel. Bijna alle gedemonstreerde en behandelde principes zijn van toepassing op toekomstige en eerdere versies.

Sommige verschillen kunnen van toepassing zijn als u een eerdere of toekomstige versie gebruikt. Ik zal ook een werkruimte zijn die mijn werkruimte aanbeveelt die ik gebruik en die ik echt effectief vind. In tegenstelling tot het penseel, werkt het blob-gereedschap niet langs een vector pdd, de blobgegeven koppelingcreëert en bouwt in wezen vectorvormen.

Ik zal u enkele details laten zien waarmee u rekening moet houden bij het opstellen van een nieuw document. Later in dit project gaan we de gescande tekening omzetten in vectorillustraties met behulp van de tekening adobe illustrator cs6 tutorials voor beginners pdf gratis download gratis download in illustrator.

Eenmaal geconverteerd naar vectorillustraties, kunnen we in de toekomst lijn- en kleureffecten toepassen. Aan het einde van deze zelfstudie bent u zeer vertrouwd met de tekengereedschappen en beschikt u over de kennis om uw eigen illustraties te maken. Ik zal ook wat van mijn tips en trucs delen.

In deze video laat ik ook zien hoe je de samengestelde vormvector als stencil gebruikt. In deze video gaan we het hebben over CMYK-kleuren en pantonekleuren en bekijken we de aanpak voor zowel het posterontwerp als het T-shirtontwerp. Watop basis van deze gegevensbinnenkort zullen ontdekken, is dat er verschillende technische details zijn waarmee we rekening moeten houden om het juiste artwork voor beginnende drukkers te leveren.

Voordat ik mijn kunstwerk frse om af te drukken, zijn er een paar dingen die Tutoriaps moeten voorbereiden, beoordelen en er zeker van moeten zijn dat ze correct zijn voordat ze het te printen kunstwerk verzenden. Cursus Adobe Illustrator en alle bijbehorende bestanden gemaakt en samengesteld door Tastytuts. Gerelateerde documenten. Download PDF.

FAQs

Can I download Adobe Illustrator for free forever? ›

Can I download the Illustrator free trial to my phone? No, the free trial is only available for desktop and iPad. Adobe does offer a collection of free mobile apps for both iOS and Android.

Can I learn Adobe Illustrator by myself? ›

Yes! You can definitely learn Adobe Illustrator on your own!

How to download AI Illustrator for free? ›

Click on the Free Trial button. Adobe will give you two options: Download Illustrator, which includes 100 GB of storage, a portfolio website, and premium fonts. Download the entire Creative Cloud app collection, which includes over 20 programs, such as Photoshop, InDesign, Premiere Pro, and more.

Does it cost money to download Adobe Illustrator? ›

Is Adobe Illustrator free? Illustrator is a paid monthly or yearly subscription, but you can sign up for a free seven-day trial to see if Illustrator is the best graphic design tool for you. Or try making collages, flyers, videos, and animations with the regular version of Adobe Express — it's free forever.

Is there no longer a free version of Adobe? ›

No. Acrobat Reader is a free, stand-alone application that you can use to open, view, sign, print, annotate, search, and share PDF files. Acrobat Pro and Acrobat Standard are paid products that are part of the same family. See the Acrobat product comparison to explore the differences.

How can I use Illustrator without buying it? ›

Click the Start Free Trial button. Sign in or set up your Adobe ID and download your free trial. After your 7-day free trial ends, your Creative Cloud membership will continue, unless canceled before free trial ends.

What is the fastest way to learn Adobe Illustrator? ›

Books are a great way to learn Illustrator as they provide a self-directed option that lets you move at your own pace. Many Illustrator books are available to help you learn the skills you need. Some include step-by-step instructions while others explain more of the concepts and principles.

Can I learn Illustrator for free? ›

This free Adobe Illustrator course is aimed at helping beginners learn how to use Adobe Illustrator easily and quickly. You don't need any previous knowledge of the software, and you don't need design or illustration skills.

How do I convert a PDF to AI for free? ›

Simply open Illustrator and follow the steps below:
  1. Select File from the Illustrator menu.
  2. Locate and open the PDF you want to convert.
  3. Select Save As and choose the AI file type.
  4. Click Save to convert and begin editing.

Is Photoshop AI free? ›

How Much Does Photoshop AI Cost? In order to use Adobe Photoshop AI, you will have to subscribe to Adobe for $19.97/month for Photoshop or $51.98/month for all the applications on Creative Cloud. If you want the individual plan, Photoshop AI costs $20.99/month, while the annual plan costs $239.99/year.

What is the latest version of Adobe Illustrator 2023? ›

Latest version

The latest/most current version of Adobe Illustrator on the desktop is June 2023 release, version 27.7, and Illustrator on the iPad is October 2022 release, version 3.0.

Which is better Illustrator CC or CS6? ›

Illustrator CC and Illustrator CS6 are both great for graphic design. The main difference is CC version is using new cloud technology. And the subscription plan allows you to use other Adobe products, which most designers do use multiple programs for design projects.

How old is illustrator CS6? ›

Version CS6 was the 16th generation of Adobe Illustrator. Adobe added many more features and several bug fixes such as a new user interface, layer panels, RGB codes, and color ramp to increase performance. CS6 was released on April 23, 2012.

What is the easiest Illustrator program? ›

Perfect for beginners, Vectr is a simple illustrator tool that makes designing and editing graphics a breeze with its intuitive technology and user tutorials. Since Vectr is web-based, it is accessible to anyone with internet access.

Can you get Illustrator for free as a student? ›

Is Illustrator free for students? Students can try Illustrator with a free 7-day trial of the Creative Cloud All Apps plan. It comes with over 20 apps, including Adobe Acrobat, Photoshop, Photoshop Lightroom, and Premiere Pro, plus 100GB of cloud storage.

How long does Adobe Illustrator certification last? ›

Adobe certifications expire after two years. You can renew your certification by taking and passing the latest version of the applicable Adobe certification exam.

How much is Adobe Illustrator full package? ›

With Illustrator, anyone can create logos, packaging designs, web graphics and more. Plans starting at ₹1,675. 60/mo.

How can I get Adobe software for free? ›

To get started, simply download your first trial app from the Adobe website. Go to the Creative Cloud apps catalog. Find the app you want to download (such as Photoshop), and then select Free trial.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated: 28/11/2023

Views: 5703

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.