35+ voorbeelden van paradoxale zinnen: wat, hoe, wanneer, waar te gebruiken, structuur, verschillende feiten - (2023)

In dit artikel zullen we leren overvoorbeelden van paradoxale zinnen. Door het gebruik van voorbeelden en andere veelgestelde vragen gaan we het goed begrijpen.

Paradoxzinnen verwijzen naar zinnen die een tegenstrijdige of tegenovergestelde betekenis hebben.

1. Ik kan alle dingen behalve eten koken.

Ditzin is een voorbeeldvan een paradoxale zin. Het is zo omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin spreekt.

2. Mensen gaan achter degenen aan die voor hen wegrennen.

Ditzin is een voorbeeldvan een paradoxale zin. Het is zo omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin spreekt.

3. Wat we ons hele leven ontvluchten, komt uiteindelijk achter ons aan.

Deze zin is een voorbeeld van een paradoxale zin. Het is zo omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin spreekt.

4. Ze is nergens bang voor behalve voor God.

Deze zin is een voorbeeld van een paradoxale zin. Het is zo omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin spreekt.

5. Verheug je in het lijden, want het brengt wijsheid met zich mee.

Deze zin is een voorbeeld van een paradoxale zin. Het is zo omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin spreekt.

6. Wees kalm bij pijn en verdraag het met kracht.

Deze zin is een voorbeeld van een paradoxale zin. Het is zo omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin spreekt.

7. "De vreze des Heren is het begin van kennis." (Spreuken 9:10)

Deze zin is een voorbeeld van een paradoxale zin. Het is zo omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin spreekt.

8. Mislukkingen zijn een weg naar succes.

Deze zin valt onder voorbeelden van paradoxzinnen. Het is zo omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin spreekt.

9. Oorlog brengt vrede.

Deze zin valt onder voorbeelden van paradoxzinnen. Het is zo omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin spreekt.

10. Verklaar oorlogsruïnes als vredeserfgoed.

In deze zin zijn oorlog en vrede twee tegengestelde dingen. Het is een paradoxale zin omdat er in één zin over twee tegengestelde dingen wordt gesproken.

11. In onwetendheid is gelukzaligheid.

In deze zin zijn onwetendheid en gelukzaligheid tegenstrijdige dingen. Het is een voorbeeld van een paradoxale zin omdat er in één zin over twee tegengestelde dingen wordt gesproken.

12. Harde woorden worden vaak gesproken door mensen met een zuiver hart.

Het is een paradoxale zin omdat er in één zin over twee tegengestelde dingen wordt gesproken.

13. Zelfs als je wint, verlies je nog steeds de wedstrijd.

De aanwezigheid van twee tegengestelde betekeniswoorden in één zin maakt het een voorbeeld van een paradoxale zin.

14. Er is leven na de dood en dood na het leven.

Het is een voorbeeld van een paradoxale zin. Het is zo omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin spreekt.

15. Een rijk persoon is niet altijd rijk van hart.

Deze zin is een voorbeeld van een paradoxale zin. Het is zo omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin spreekt.

16. Een arme persoon is rijk van hart.

Deze zin is een voorbeeld van een paradoxale zin. Het is zo omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin spreekt.

17. Mijn hart was zo vol dat het begon te zweven en leeg aanvoelde.

In deze zin zijn "vol" en "leeg" twee tegengestelde dingen die bij elkaar zijn geplaatst. Het is een paradoxale zin omdat er in één zin over twee tegengestelde dingen wordt gesproken.

18. Extreem geluk leidt tot verdriet.

In deze zin zijn 'geluk' en 'verdriet' twee tegengestelde dingen. Het is een paradoxale zin omdat er in één zin over twee tegengestelde dingen wordt gesproken.

19. Elke mislukking heeft een verborgen succes in zich.

In deze zin zijn "mislukking" en "succes" twee tegengestelde betekeniswoorden. Het wordt daarom beschouwd als een voorbeeld van een paradoxale zin omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin gaat.

20. De uitgedroogde is een doorweekte persoon die steeds meer van het leven wil.

De woorden "uitgedroogd" en "doorweekt" betekenen twee tegengestelde dingen. Ze worden samen in één zin geplaatst, waardoor het een voorbeeld is van een paradoxale zin.

21. Als je valt, krijg je de kracht om weer op te staan.

De bovenstaande zin is een voorbeeld van een paradoxale zin omdat er in één zin over twee tegengestelde dingen wordt gesproken.

22. De meeste mensen sterven terwijl ze leven.

De betekenis van de woorden "sterven" en "leven" zijn tegenstrijdig. Door ze samen in één zin te plaatsen, wordt het een voorbeeld van een paradoxale zin.

23. Stilte spreekt meer dan duizend woorden.

Het is zo omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin spreekt.

24. Stilte brult en rommelt zonder enige uiting.

Deze zin is een voorbeeld van een paradoxale zin. Het is zo omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin spreekt.

25. Houd meer van je vijanden dan van je vrienden.

Deze zin is een voorbeeld van een paradoxale zin. Het is zo omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin spreekt.

26. Bid voor je vijanden, ook al is dat moeilijk.

Het is zo omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin spreekt.

27. Vriendelijkheid moet worden beoefend, zelfs met de wreedste mensen.

Deze zin brengt een paradoxale betekenis naar voren. Het wordt daarom een ​​voorbeeld van een paradoxale zin genoemd omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin gaat.

28. Pijn is opwindend en verleidelijk voor sommige mensen.

De betekenis van deze zin lijkt buitengewoon tegenstrijdig en ongelooflijk. Het is zo omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin spreekt, waardoor het een voorbeeld van een paradoxale zin wordt.

29. De mens is vaak geneigd om ellende te zoeken om hem het gevoel te geven dat hij leeft.

Deze zin is een voorbeeld van een paradoxale zin. Het is zo omdat het over twee tegengestelde dingen in één zin spreekt.

30. Er zat een snufje bitterheid in het ijs.

De betekenis van de zin is tegenstrijdig vanwege de aanwezigheid van twee tegengestelde woorden die bij elkaar zijn geplaatst.

31. De wereld eindigde voor hem toen het net was begonnen.

De woorden "beëindigd" en "begonnen" zijn twee tegenstrijdige dingen die bij elkaar zijn geplaatst. Door ze bij elkaar te plaatsen, wordt het een voorbeeld van een paradoxale zin.

32. Het glas is gevuld en toch halfleeg.

In deze zin betekenen de woorden "gevuld" en "leeg" twee tegengestelde dingen. Door ze samen in één zin te plaatsen, wordt het een voorbeeld van een paradoxale zin.

33. Optimisme komt als je pessimistisch bent.

De betekenis die aan deze zin is ontleend, lijkt paradoxaal of tegenovergesteld.

34. Men voelt waarschijnlijk alles in het niets.

De twee woorden "alles" en "niets" zijn tegengestelde woorden die bij elkaar zijn geplaatst. Het maakt het dus tot een voorbeeld van een paradoxale zin.

35. Hij werd getroost door pijn door voortdurend te bidden.

Deze zin is eenvoorbeeld van een paradoxale zin vanwege de positioneringvan twee tegengestelde betekeniswoorden samen.

Paradox Zinsdefinitie

Het beschrijft de definitie of betekenis van een paradoxale zin.

Paradoxzinnen zijn die zinnen die een contrasterende betekenis weergeven. Door de betekenis van de woorden waaruit de paradoxale zin bestaat, lijkt de betekenis precies tegenovergesteld. Ondanks de tegenstrijdige betekenis blijft de zin waar door de afgeleide betekenis.

Hoe Paradox Sentence te beschrijven?

In eenvoudige bewoordingen is een paradoxale zin een soort zin die een tegenstrijdige of tegenovergestelde betekenis geeft, maar toch waar is.

Bijvoorbeeld-

Zelfs in de duisternis is er licht.

De betekenis die aan deze zin wordt ontleend, lijkt nogal tegenstrijdig en tegenstrijdig, maar het is in alle opzichten waar. Het lijkt ook vrij ongelooflijk, maar het is een feit.

Wanneer Paradox Zin gebruiken?

In deze zin wordt het juiste gebruik van een paradoxale zin besproken.

Paradoxale zinnen worden vaak gebruikt door auteurs en grote schrijvers om met indirecte middelen een diepe betekenis te geven. Het zijn vaak zinnen van wijsheid die ons een leven lang kennis geven en daarom verstandig moeten worden gebruikt.

Waarom Paradox Zin gebruiken?

In dit gedeelte wordt de noodzaak besproken om een ​​paradoxale zin te gebruiken.

Paradoxzinnen zitten boordevol betekenis en woorden van wijsheid en daarom kunnen ze worden gebruikt om iemand iets waardevols te leren. Door een indirecte methode te gebruiken, kan iemand iets van alledaagse waarde of betekenis krijgen. Ze zijn tegenstrijdig van aard en lijken daarom grappig. Het kan worden gebruikt als vermakelijke elementen in het dagelijks leven.

Hoe Paradox Zin te gebruiken?

In deze sectie wordt de manier beschreven waarop een paradoxale zin wordt gebruikt.

Het kan worden gebruikt om te brainstormen over iemand met wijsheid en kennis. Het kan ook worden gebruikt om een ​​diepe betekenis over te brengen tussen gesprekken en toespraken door. Het kan worden gebruikt om iemand te vermaken door paradoxale zinnen te laten vallen om de stemming luchtig te maken.

Waar Paradox Zin gebruiken?

In dit deel van het artikel wordt de juiste plaats van gebruik beschreven.

Het kan worden gebruikt in toespraken, debatten, het begrijpen van een concept of idee. Het kan ook worden gebruikt in dagelijkse gesprekken en chats om de stemming te verlichten en iemand te vermaken. Het wordt meestal gebruikt in boeken en literatuur of filosofie om een ​​diepe betekenisvolle zin of uitspraken over het leven over te brengen.

Paradox Zinsbouw

In dit deel van het artikel wordt de structuur van een paradoxale zin beschreven.

De structuur van een paradoxale zin is eenvoudig. Het bevat twee woorden of zinnen die een contrasterende of tegengestelde betekenis weergeven. Deze verschillende of tegengestelde termen worden samen in één zin geplaatst.

Gebruik van paradoxzin

Het wordt gebruikt om een ​​diepe en betekenisvolle zin uit te spreken.

Gebruikt als woordspeling of leuk element in gesprekken of andere gebieden.

Praat over het leven en de waarheid ervan en kan verrijkend zijn om te lezen en te begrijpen.

Het kan worden gebruikt als een onderbreking van de eentonigheid van dagelijkse spraak en levert iets kant-en-klaar of waardevolle inhoud.

FAQs

Wat is een paradox voorbeeld? ›

Een voorbeeld van een paradox is: 'Kalm aan, en rap een beetje! '. Op het eerste gezicht lijkt deze zin niet logisch omdat 'kalm' en 'rap' een tegenovergestelde betekenis hebben. Wanneer je iets langer nadenkt en de zin nogmaals lees, dan staat er eigenlijk dat iemand snel rustig moet worden.

Wat is een paradox in een gedicht? ›

Een paradox is een uitspraak (meestal een hele zin) waarvan de onderdelen op het eerste gezicht met elkaar in tegenspraak zijn. Iemand zegt of schrijft dus iets wat niet lijkt te kloppen. Maar als je er even over nadenkt, zit er tóch een logische of soms zelfs wijze gedachte achter.

Hoe ontstaat een paradox? ›

Een paradox ontstaat wanneer het denken onder de druk van tegenstrijdigheden komt te staan.

Wat is een tijd paradox? ›

Definitie. De paradox komt in het kort neer op de vraag: "wat gebeurt er als een tijdreiziger terug in de tijd gaat en (per ongeluk of opzettelijk) zijn grootvader vermoordt, voordat deze de vader of moeder van de tijdreiziger heeft kunnen verwekken"?

Wat is het verschil tussen een paradox en een oxymoron? ›

Een oxymoron is een verbinding van twee woorden of woorddelen die letterlijk genomen elkaar tegenspreken, maar in figuurlijke betekenis gelijktijdig waar zijn. Het is daarmee een compacte vorm van de paradox. Een paradox bevat een schijnbare tegenspraak die bij nadere beschouwing blijkt te kloppen.

Waarom gebruiken we stijlfiguren? ›

Stijlfiguren. Stijlfiguren worden meestal gebruikt om extra indruk te maken op de lezer of luisteraar. Stijlfiguren houden een tekst levendig en kunnen er daardoor voor zorgen dat de aandacht van de lezer of luisteraar beter behouden blijft.

Wat is paradoxaal denken? ›

Paradoxaal denken is een vorm van omgekeerde psychologie, waarbij het doel is om de macht van de angstgedachten te doorbreken. Doorbreek de angst voor wakker liggen door jezelf voor te nemen juist dát te doen.

Wat is paradoxaal gedrag? ›

Paradox betekent letterlijk 'tegen het gesprokene/de mening' . Paradoxale communicatie staat voor boodschappen die inherent tegenstrijdig zijn. Het meest duidelijke voorbeeld is de uitspraak: “Wees eens wat spontaner!” of “Doe eens wat uit jezelf!”.

Wat is tautologie in de logica? ›

Een tautologie of logische stelling is een (samengestelde) bewering die altijd waar is, onafhankelijk van de waarheidswaarden van de verschillende proposities waaruit ze bestaat.

Wat is een paradoxale reactie? ›

paradoxale reacties zoals rusteloosheid, prikkelbaarheid, agressie, woede-uitbarstingen, nachtmerries, hallucinaties, psychosen (m.n. bij ouderen en kinderen); afname REM-slaap en diepe slaap.

Wat is het verschil tussen een antithese en een paradox? ›

Antithese (tegenstelling): Het naast elkaar plaatsen van tegenstellingen of tegengestelde begrippen noemt met antithese. Paradox: Een paradox is een schijnbare tegenspraak.

Hoe heet een tegenstelling in een zin? ›

Een tegenstelling wordt ook wel antithese genoemd. Een tegenstelling is een stijlfiguur. Het houdt in dat twee tegengestelde termen worden gebruikt in een zin om de tekst te verlevendigen.

Is het mogelijk om tijd te reizen? ›

Er bestaan modellen waarmee tijdreizen mogelijk zouden zijn, maar volledig ontwikkeld zijn deze niet. Er bestaat bovendien geen experimenteel bewijs dat deze modellen juist zouden zijn, terwijl een experimenteel bewijs de enige manier is in de natuurkunde om de juistheid van een theorie vast te stellen.

Kun je tijdreizen naar het verleden? ›

“Elke vorm van tijdreizen naar het verleden, middels wormgaten of andere methodes, is waarschijnlijk onmogelijk, omdat anders paradoxen ontstaan. Dus helaas lijkt het erop dat tijdreizen naar het verleden nooit gaat gebeuren.”

Kan je theoretisch terug in de tijd? ›

Nou ja, bijna alles dan. De speciale relativiteitstheorie biedt geen mogelijkheden om terug in de tijd te reizen, maar wel om voorwaarts te reizen, en wel op een gecontroleerde manier.

Hoe noem je 2 woorden met dezelfde betekenis? ›

Een tautologie is een woordcombinatie waarin een begrip twee keer of meer wordt genoemd. Ze bestaat doorgaans uit twee of meer woorden van dezelfde woordsoort, vaak met en of of(te) ertussen.

Wat is een voorbeeld van een pleonasme? ›

Een pleonasme is een uitdrukking waarbij een eigenschap die al in een woord besloten ligt nogmaals wordt benoemd met een ander woord. Voorbeelden hiervan zijn “aanwezige toeschouwers”, “brandend vuur” of “openstaande vacature”.

Wat is de betekenis van contradictie? ›

Een contradictie of tegenspraak is een situatie waarbij twee beweringen of waarnemingen die elkaar uitsluiten tegelijkertijd waar moeten zijn.

Wat is de witte sneeuw? ›

Witte sneeuw is een pleonasme (herhaling van een eigenschap die onlosmakelijk verbonden is met het woord). Een tautologie lijkt op een pleonasme, maar in dat geval gebruik je twee woorden die (nagenoeg) hetzelfde betekenen, zoals “ik ben blij en verheugd“.

Wat is een voorbeeld van een zin met beeldspraak? ›

Voorbeelden van beeldspraak

Hij ging er vandoor als een bliksemschicht. Ik kookte van woede. Zij zet de bloemetjes buiten. Dat is een schat van een kind.

Wat zijn paradoxale eigenschappen? ›

Paradox betekent letterlijk 'tegen het gesprokene/de mening' . Paradoxale communicatie staat voor boodschappen die inherent tegenstrijdig zijn. Het meest duidelijke voorbeeld is de uitspraak: “Wees eens wat spontaner!” of “Doe eens wat uit jezelf!”.

Wat is een Chiasme voorbeeld? ›

Een voorbeeld, waarin de woorden dood en slapen een kruis vormen: Denkend aan de dood kan ik niet slapen, En niet slapend denk ik aan de dood (J.C. Bloem) Deze eerste twee regels van Bloems gedicht Insomnia vormen een chiasme.

Wat is paradoxale communicatie? ›

Paradoxale communicatie wordt gekenmerkt door een ingewikkelde tegenstrijdigheid tussen berichten op twee communicatieniveaus , waarbij de boodschap op het inhoudsniveau wordt tegengesproken door een boodschap op het betrekkingsniveau – of omgekeerd.

Wat is paradoxaal leiderschap? ›

Paradoxaal leiderschap is het benutten van tegenpolen en keuzes maken die recht doen aan beide kanten van de medaille. Het is een onderdeel van Next Level Leadership. Het gaat over 'en/en-denken' als praktische, professionele vaardigheid, in plaats van het hoekige 'of/of'-denken.

Wat is een paradoxale interventie? ›

Paradoxale interventie - een instructie waarvan verwacht wordt dat de cliënten haar niet zullen opvolgen, en juist het tegenovergestelde zullen doen.

Wat is tegenstrijdige communicatie? ›

Paradoxale communicatie is een tegenstrijdigheid die stamt uit een conclusie (geput uit samenhangende, voorafgaande stellingen). Dat klinkt op zich al als een zin zonder samenhang, dus geven we je een voorbeeld. Hier volgt een gesprek tussen een moeder en haar dochter: “Schat, help me even de tafel te dekken.”

Welke psycholoog introduceerde de term paradoxale intentie? ›

Deze techniek is een vorm van humanistische psychotherapie die wordt toegeschreven aan de logotherapie van Victor Frankl (1999).

Wat is een litotes voorbeeld? ›

De litotes lijkt op het understatement. Zo kan de bedoeling "Hij woont in grote luxe" worden weergegeven met: een litotes: "Hij woont daar niet onaardig", maar ook met. een understatement: Hij woont daar leuk!"

Wat is een parallellisme voorbeeld? ›

Voorbeelden. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. We gaan de belastingen voor iedereen verlagen, de regels voor iedereen versimpelen en de pensioenen voor iedereen bewaken.

Wat betekent hyperbolen? ›

Een hyperbool is een stijlfiguur waarbij iets opzettelijk in grote mate wordt overdreven. Het beoogde effect is versterkend en vaak ironisch of komisch. Door veelvuldig gebruik kan een hyperbool uitgroeien tot een vaste combinatie, of zelfs afslijten tot een cliché.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 30/10/2023

Views: 5831

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.